Barn med autism – Handledarguide för grundläggande färdighetsträning

Tobias and Oscar at CBA have written the book Barn med autism – En handledarguide för grundläggande färdighetsträning (Children with Autism – A guide for supervision ). Den riktar sig till dem som handleder pedagoger eller föräldrar kring barn med autism. Boken är nu publicerad och finns att beställa bland annat på Studentlitteratur. Snart kommer tillhörande formulär finnas för nedladdning här på hemsidan.

Framsida för boken Barn med autism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *