Vi kan hjälpa dig att öka individers livskvalitet och lärande oavsett funktionsvariation. Du kan få stöd till exempel som förälder, pedagog, habiliteringspersonal, organisation och privatperson. Vi kan hjälpa dig om ett barn ägnar sig åt problembeteenden, det är svårt att lära ett barn någonting, eller om du behöver stöd att utvecklas i något område i livet. Vi utgår från applied behavior analysis (ABA) . Read more about our staff here. Vi är författare till boken Barn med autism – En handledarguide för grundläggande fädighetsträningLäs gärna om våra utbildningar!

Medarbetare:

Tobias Rasmussen is a licensed psychologist educated at Stockholm University. After graduating in 2011, he has used behavioral analysis in various contexts: Autismcenter för småbarn (Autism center får small children), Stockholms Stad PLUS, KBT-gruppen, Academedia and Banyan Center, Psykolog Partners. He has experience in supervising educators and parents in intensive interventions for young children with autism, working as a school psychologist and educating and supervising in parent training. As a behavioral psychologist, he also conducts therapy for anxiety, stress, worrying and depression.

Besides consulting for CBA Tobias works at Vestigio with PAX Good Behavior Game and has a blogg about behavior analysis at Beteendeanalys.nu. He is also a boardmember of the Swedish Association for Behavior Analysis (SWABA). Tobias is co-author of the books "Children with autism" and Vänskap, skola, familjeliv.
E-mail: tobias@centrumba.se

Oscar Strömberg, CBA

Oscar Strömberg is a a Board Certified Behavior Analyst (BCBA) and a certified speech language pathologist graduated from Umeå University in 2015. He also has a master's degree in special education with a focus on autism and ABA from Stockholm University in 2021. He has worked at Autismcenter för Små barn (Autism center for small children) in Stockholm and Banyan Center, Psykologpartners with both intensive and targeted interventions for young children with autism.

In addition to his position at CBA, Oscar works as a special education teacher within the City of Stockholm. There, Oscar supervises five different elementary special schools at Järvafältet in ABA. Oscar is co-author of the book "Children with autism".
E-mail: oscar@centrumBA.se