För barn diagnostiserade med autism är intensiva beteendeinriktade insatser den pedagogik som har bäst forskningsstöd. Denna typ av insatser ökar i många fall barnets färdigheter kring exempelvis kommunikation, samspel, lek, imitation och vardagsfärdigheter som att t.ex. klä på sig och sköta sin hygien. Insatserna ges i de flesta fall till barnet när hen är mellan 2 och 7 år och ett program brukar bara i två års tid.

Många olika namn med samma betydelse

Denna typ av insatser har flera namn i Sverige. De kallas bland annat för Early Intensive Behavior Interventions (EIBI), Mångsidiga Intensiva Insatser (MII), Intensiv Beteendeträning (IBT), Intensiv beteendeterapi (IBT), medelintensiv beteendeträning (MBT). De kallas också ibland bara för Tillämpad Beteendeanalys (TBA), även om TBA egentligen är namnet på själva forskningsfältet och inte just den typen av insatser. På engelska heter fältet Applied Behavior Analysis (ABA).

Att få insatser i Stockholm

Region Stockholm ger intensiva insatser för små barn med autism vid Autismcenter för små barn som är en del av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Ett fåtal familjer med stora behov får intensiva insatser och centret erbjuder också kurser och specifika riktade insatser.

I 13 år hade Regionen också en upphandling för intensiva insatser. Dessa insatser tillhandahölls av Banyan Center. Årskiftet 2020/2021 lade Banyan Center ner sin verksamhet.

Barn som leker

Vi på Centrum för Beteendeanalys har jobbat som handledare på både Autismcenter för små barn och Banyan Center.