Litteratur

Tobias and Oscar at CBA have written the book Barn med autism – En handledarguide för grundläggande färdighetsträning (Children with Autism – A guide for supervision ). Den riktar sig till dem som handleder pedagoger eller föräldrar kring barn med autism. Boken är nu publicerad och finns att beställa bland annat på Studentlitteratur. Letar du efter bokens formulär finns de under fliken ”boken barn med autism”

Framsida för boken Barn med autism

Tobias Rasmussen at CBA has written a chapter in the book Vänskap, skola, familjeliv: Anpassningar och färdigheter för barn med autism (Friendship, school family life: Adaptions and skills for children with autism). The book is geared towards parents of children 6-9 years with autism diagnosis. Read more..

Materials

Here you can find material for both parents and professionals for interventions based on TBA. All are free to use as needed.

A handbook for how parents can support people with autism through different situations, such as the corona pandemic.

En blankett med instruktioner för hur du kan använda barnstyrd tid för att stärka din relation med ett barn.

Ett veckoschema att skriva ut för att använda som stöd till personer med t.ex. NPF eller intellektuell funktionsnedsättning, eller som av andra skäl behöver extra tydlighet.

A flow chart for prioritizing interventions for problem behavior children within a learning program. Mainly for professionals!

En instruktion för problembeteende kring strategin att först minimera krav och sedan gradvis återintroducera dem. Främst för professionella!

Fokusskiftesövning

Ett youtubeklipp med en guidad övning i fokusskifte. Att öva på att skifta fokus är vanligt i olika typer av beteendeterapi och är en viktig färdighet för att öka chansen att agera ändamålsenligt i olika situationer.