Tillämpad beteendeanalys (TBA) är forskningsfältet om hur vi påverkas av vår omgivning och hur denna kunskap kan användas för att skapa utveckling och livskvalitet. TBA är ett expertområde som kan ses som en gren av psykologi. På engelska kallas det för Applied Behavior Analysis (ABA). TBA handlar om hur vi alla påverkas av vårt sammanhang och är därmed ett väldigt brett forskningsfält. TBA är närbesläktat med kognitiv beteendeterapi (KBT) men inte är inte en terapiform. En annan stor skillnad är att TBA bygger på studier av enskilda individer medan KBT-forskning brukar ske med gruppstudier. I en ny översikt noterades att fältet adresserat minst 350 olika typer av viktiga samhälls- och individbeteenden, som t.ex. funktionsnedsättningar, missbruk, depression, trygghet och studiero, brottsförebyggande, språk- och akademisk inlärning.

Fokus för TBA är att arrangera samspelet mellan individ och miljö för att skapa positiv och viktig förändring i individers liv. Ofta innebär detta både att optimera omgivningen och att öva på viktiga färdigheter individen behöver. Vill du läsa mer om definitionen av TBA finns en post in the blogg beteendeanalys.nu (in Swedish)

ABA is contextual

In behavior analysis behaviors are seen as a product of the context in which they occur. The most common way of analyzing the context is defining what happens before, and initiates, the behavior and what happens after the behavior. This way of structuring the analysis is sometimes called ABC and sometimes contingency analysis.

Antecedent Behavior Consequence (ABC)

Konsekvenser som ökar sannolikheten att beteenden sker igen kallas för förstärkare och konsekvenser som minskar sannolikheten för att ett beteende sker igen kallas för försvagare. Beteendeförändring skapas genom att förändra situationen och konsekvenserna. Ofta sker detta genom att öka förstärkningen för viktiga beteenden. Ett vanligt exempel är att ge barn tydlig positiv feedback när de gör något vänskapligt eller trevligt. Om beteendena som getts positiv feedback ökar som resultat av feedbacken, så har den positiva feedbacken fungerat som förstärkare. Om du är nyfiken på något specifikt begrepp inom beteendeanalys kan du kika på vår ordlista kring TBA.

ABA for children with autism

ABA is common in early interventions for children with autism.. In these interventions, children learn skills that lead to increased quality of life and independence; such as communication, interaction and essential everyday skills. This type of program can be called many different things, for example IBT, EIBI, PRT, ESDM, are used. Here is an article from a parent's perspective about why children deserve interventions based on applied behavioral analysis. Sedan 2022 rekommenderar Socialstyrelsen denna typ av insatser till barn 0-5 år med autism nivå 2 och 3.

Are you a professional wanting to know more about ABA?

Det fanns tidigare kurser och masterprogram på Stockholms universitet. Kurserna handlade om tillämpad beteendeanalys och autism. Tyvärr har Stockholms universitet beslutat att lägga ner dessa, vilket gör att förutsättningarna att utbilda sig inom TBA är begränsade i Sverige, något som kritiserats av experter. Det går fortfarande att vända sig till privata aktörer, och vi utbildar bland annat habiliteringspersonal i TBA. Vi har också kurser i grundläggande färdighetsträning för föräldrar och förskola utifrån vår bok "Children with autism" som bygger på TBA.

If you have an organization where you would like to introduce ABA, you are welcome to contact us! ABA is ett bra val för att organisera den anpassade grundskolan för att lära elever viktiga färdigheter.

Read more about ABA

Beteendeanalys.nu

Beteendeanalys.nu is a Swedish blog about behavior analysis

Beteendestöd i vardagen – Handbok i tillämpad beteendeanalys by Peter Karlsson is a Swedish book about the basics of ABA

Tillämpad beteendeanlays – Teori och Praktik, ed. Svein Eikeseth and Frode Svartdal is an anthology about ABA aimed primarily at academics

Boken Barn med autism

"Children with autism" av Tobias Rasmussen och Oscar Strömberg (oss!) är en konkret handledarguide med 45 övningar för barn med autism. Boken ger en lättfattlig bild av hur TBA kan användas i praktiken för att lära barn med autism viktiga färdigheter inom kommunikation och samspel.