TBA

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är forskningsfältet om hur vi påverkas av vår omgivning och hur denna kunskap kan användas för att skapa utveckling och livskvalitet. TBA är ett expertområde som kan ses som en gren av psykologi. På engelska kallas det för Applied Behavior Analysis (ABA).

Fokus inom TBA är på att arrangera samspelet mellan individ och miljö för att skapa positiv och viktig förändring i individers liv. Ofta innebär detta både att optimera omgivningen och att öva på viktiga färdigheter individen behöver. Vill du läsa mer om definitionen av TBA finns en bloggpost på beteendeanalys.nu

Sammanhanget är i fokus i tillämpad beteendeanalys

I beteendeanalys förstås beteenden utifrån sammanhanget de uppstår i. Det vanligaste sättet att strukturera sammanhanget är att definiera vad som händer innan och sätter igång beteendet samt vad som händer efter beteendet. Detta sätt att strukturera sin analys kallas ibland för SBK och ibland för kontingensanalys.

Situtation beteende konsekvens (SBK)

Tillämpad beteendeanalys för barn med autism

TBA är en vanlig utgångspunkt för insatser för små barn med autism. I denna typ av insatser får barnet lära sig färdigheter för ökad livskvalitet och självständighet, exempelvis kommunikation, samspel och vardagsfärdigheter. Denna typ av insatser kan kallas många olika saker, exempelvis används förkortningarna IBT, EIBI, MBT, PRT, ESDM, TIBI. På beteendeanalys.nu finns en text från föräldraperspektiv om varför barn förtjänar insatser baserade på tillämpad beteendeanalys.

Är du professionell och vill fördjupa dig i tillämpad beteendeanalys (TBA)?

Det finns fristående kurser samt ett masterprogram på Stockholms universitet. Kurserna handlar om tillämpad beteendeanalys och autism. Kurssekvensen är verifierad av ABAI och möjlig att tillgodoräkna sig för en certifiering i beteendeanalys (BCBA). Tyvärr kommer möjligheten att få certifieringen att begränsas för beteendeanalytiker utanför USA, Kanada, Australien och Storbritannien.

Om du har en verksamhet där du skulle vilja införa TBA är du välkommen att kontakta oss! TBA är exempelvis ett bra val för att organisera grundsärskolan för att lära elever viktiga färdigheter.

Läs mer om tillämpad beteendeanalys

Beteendeanalys.nu

Beteendeanalys.nu är en blogg om beteendeanalys, med fokus på tillämpad beteendeanalys

Beteendestöd i vardagen – Handbok i tillämpad beteendeanalys av Peter Karlsson är en grundbok i tillämpad beteendeanalys

Tillämpad beteendeanlays – Teori och Praktik, red. Svein Eikeseth och Frode Svartdal är en antologi om tillämpad beteendeanalys främst riktad till akademiker

sv_SESwedish
Skrolla till toppen