Tillämpad beteendeanalys (TBA) är forskningsfältet om hur vi påverkas av vår omgivning och hur denna kunskap kan användas för att skapa utveckling och livskvalitet. TBA är ett expertområde som kan ses som en gren av psykologi. På engelska kallas det för Applied Behavior Analysis (ABA). TBA handlar om hur vi alla påverkas av vårt sammanhang och är därmed ett väldigt brett forskningsfält. TBA är närbesläktat med kognitiv beteendeterapi (KBT) men inte är inte en terapiform. En annan stor skillnad är att TBA bygger på studier av enskilda individer medan KBT-forskning brukar ske med gruppstudier. I en ny översikt noterades att fältet adresserat minst 350 olika typer av viktiga samhälls- och individbeteenden, som t.ex. funktionsnedsättningar, missbruk, depression, trygghet och studiero, brottsförebyggande, språk- och akademisk inlärning.

Fokus för TBA är att arrangera samspelet mellan individ och miljö för att skapa positiv och viktig förändring i individers liv. Ofta innebär detta både att optimera omgivningen och att öva på viktiga färdigheter individen behöver. Vill du läsa mer om definitionen av TBA finns en bloggpost på beteendeanalys.nu

Sammanhanget är i fokus i tillämpad beteendeanalys

I beteendeanalys förstås beteenden utifrån sammanhanget de uppstår i. Det vanligaste sättet att strukturera sammanhanget är att definiera vad som händer innan och sätter igång beteendet samt vad som händer efter beteendet. Detta sätt att strukturera sin analys kallas ibland för SBK och ibland för kontingensanalys.

Situtation beteende konsekvens (SBK)

Konsekvenser som ökar sannolikheten att beteenden sker igen kallas för förstärkare och konsekvenser som minskar sannolikheten för att ett beteende sker igen kallas för försvagare. Beteendeförändring skapas genom att förändra situationen och konsekvenserna. Ofta sker detta genom att öka förstärkningen för viktiga beteenden. Ett vanligt exempel är att ge barn tydlig positiv feedback när de gör något vänskapligt eller trevligt. Om beteendena som getts positiv feedback ökar som resultat av feedbacken, så har den positiva feedbacken fungerat som förstärkare. Om du är nyfiken på något specifikt begrepp inom beteendeanalys kan du kika på vår ordlista kring TBA.

Tillämpad beteendeanalys för barn med autism

TBA är en vanlig utgångspunkt för insatser för små barn med autism. I denna typ av insatser får barnet lära sig färdigheter för ökad livskvalitet och självständighet, exempelvis kommunikation, samspel och vardagsfärdigheter. Denna typ av insatser kan kallas många olika saker, exempelvis används förkortningarna IBT, EIBI, MBT, PRT, ESDM, TIBI. På beteendeanalys.nu finns en text från föräldraperspektiv om varför barn förtjänar insatser baserade på tillämpad beteendeanalys. Sedan 2022 rekommenderar Socialstyrelsen denna typ av insatser till barn 0-5 år med autism nivå 2 och 3.

Är du professionell och vill fördjupa dig i tillämpad beteendeanalys (TBA)?

Det fanns tidigare kurser och masterprogram på Stockholms universitet. Kurserna handlade om tillämpad beteendeanalys och autism. Tyvärr har Stockholms universitet beslutat att lägga ner dessa, vilket gör att förutsättningarna att utbilda sig inom TBA är begränsade i Sverige, något som kritiserats av experter. Det går fortfarande att vända sig till privata aktörer, och vi utbildar bland annat habiliteringspersonal i TBA. Vi har också kurser i grundläggande färdighetsträning för föräldrar och förskola utifrån vår bok Barn med autism som bygger på TBA.

Om du har en verksamhet där du skulle vilja införa TBA är du välkommen att kontakta oss! TBA är exempelvis ett bra val för att organisera den anpassade grundskolan för att lära elever viktiga färdigheter.

Läs mer om tillämpad beteendeanalys

Beteendeanalys.nu

Beteendeanalys.nu är en blogg om beteendeanalys, med fokus på tillämpad beteendeanalys

Beteendestöd i vardagen – Handbok i tillämpad beteendeanalys av Peter Karlsson är en grundbok i tillämpad beteendeanalys

Tillämpad beteendeanlays – Teori och Praktik, red. Svein Eikeseth och Frode Svartdal är en antologi om tillämpad beteendeanalys främst riktad till akademiker

Boken Barn med autism

Barn med autism av Tobias Rasmussen och Oscar Strömberg (oss!) är en konkret handledarguide med 45 övningar för barn med autism. Boken ger en lättfattlig bild av hur TBA kan användas i praktiken för att lära barn med autism viktiga färdigheter inom kommunikation och samspel.