Här kan du läsa om och anmäla intresse kring våra tjänster handledning och utbildning.

Föräldrautbildning – Barn med autism

Onlineutbildning i färdighetsträning för barn med autism.

Tider:
4 tillfällen á två timmar, där du som förälder gör övningar med ditt barn mellan tillfällena.
Boken Barn med autism

 

Utbildning för förskolepersonal – Barn med autism

Onlineutbildning i färdighetsträning för barn med autism riktad till förskolepersonal.

Tider:
3 tillfällen, ofta förmiddagar 9-11.
Ges vid intresse!
Boken Barn med autism

Om våra handledningsinsatser

Vi handleder både föräldrar och professionella. Handledning kan ske både indirekt (prata om hur man kan göra) och direkt (coaching i faktiska situationer). Vi växlar ofta mellan indirekt och direkt handledning. Vi strävar efter att handledning så ofta som möjligt ska leda till praktiska strategier som fungerar. 

Individuell handledning kring barn med autism

Vi handleder ofta föräldrar och pedagoger i färdighetsträning till barn med autism. Vi träffas då tillsammans, både föräldrar, barn och eventuell förskolepersonal. Handledningen består i att vi tillsammans hittar fokusområden, handledaren visar färdighetsträning och föräldrar och pedagoger får träna barnet med direkt feedback av sin handledare.

Vi erbjuder dock inte tjänsten att träna med ert barn många timmar per vecka. Vi fokuserar på att hjälpa er att lägga upp program och att handleda er som träffar barnet till vardags. Tränar många timmar i veckan gör oftast föräldrar, pedagoger och i vissa fall till exempel avlösare. På detta vis kan ni få ihop träningstid med barnet till lägre kostnad och dessutom i barnets naturliga miljö. Föräldrar och förskolor vänder sig ofta till oss för denna typ av handledning när det av olika anledningar inte är möjligt att samarbeta kring insatser med habiliteringen.

Skol- och förskolehandledning

I handledning kring skolans och elevhälsans uppdrag hjälps vi åt att reflektera över flera nivåer, med start i den generella studiemiljön.

  • Vilka pedagogiska och psykologiska strategier skulle öka chanserna att fler i just denna klass klarar att bidra till studiero?
  • Vilka extra anpassningar och särskilt stöd behövs sedan?
  • Vad skulle eleven behöva lära sig för färdigheter för att klara av skolan?
Vi har kompetens kring positivt beteendestöd (PBS), tillämpad beteendeanalys (TBA) och neuropsykiatriska funktions-nedsättningar (NPF). Vi utgår alltid från att beteenden uppstår i sitt sammanhang.
skolans uppdrag
Hänsyn till akademiska och sociala utmaningar

Vi fokuserar både på hur vi kan öka elevens möjligheter att klara de akademiska kraven i klassrummet och hur vi kan minska eventuella problem-beteenden. Det är vårt ansvar att skapa god studiemiljö, inte att lära elever att acceptera en för utmanande miljö. Kontakta oss om din organisation är intresserad av handledning.