Vi kan hjälpa dig att öka individers livskvalitet och lärande oavsett funktionsvariation. Du kan få stöd till exempel som förälder, pedagog, habiliteringspersonal, organisation och privatperson. Vi kan hjälpa dig om ett barn ägnar sig åt problembeteenden, det är svårt att lära ett barn någonting, eller om du behöver stöd att utvecklas i något område i livet. Vi utgår från tillämpad beteendeanalys (TBA) och har både logoped- och psykologkompetens. Läs mer om våra konsulter här. Vi är författare till boken Barn med autism – En handledarguide för grundläggande fädighetsträningLäs gärna om våra utbildningar!

Medarbetare:

Tobias Rasmussen är leg. psykolog utbildad vid Stockholms universitet. Efter examen 2011 har han jobbat på med beteendeanalys i olika verksamheter: Autismcenter för småbarn, Stockholms Stad PLUS, KBT-gruppen, Academedia och Banyan Center, Psykologpartners. Han har erfarenhet av att handleda pedagoger och föräldrar inom intensiva insatser för småbarn med autism, att arbeta som skolpsykolog och att utbilda och handleda inom föräldrastöd. Som beteendeanalytiskt inriktad psykolog bedriver han också terapi för exempelvis ångest, stress, oro och depression.

Förutom att han är konsult på CBA är Tobias aktiv inom Pax i Skolan och bloggar på Beteendeanalys.nu. Han sitter också i styrelsen för Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA). Tobias är är medförfattare till böckerna Barn med autism samt Vänskap, skola, familjeliv.
E-mail: tobias@centrumba.se

Oscar Strömberg, CBA

Oscar Strömberg är certifierad beteendeanalytiker (BCBA) och leg. logoped examinerad från Umeå universitet 2015. Han har också en masterexamen i  specialpedagogik med inriktning autism och TBA från Stockholms universitet, 2021. Han har jobbat på Autismcenter för Små barn i Stockholm och Banyan Center, Psykologpartners med både intensiva och riktade insatser för små barn med autism.

Förutom sin tjänst på CBA jobbar Oscar som specialpedagog inom Stockholms stad. Där handleder Oscar fem olika grundsärskolor på Järvafältet i TBA. Oscar är medförfattare till boken Barn med autism.
E-mail: oscar@centrumBA.se