Behavior Analyst Certification Board (BACB) är en amerikansk förening som certifierar beteendeanalytiker. Tanken med certifieringen är att öka patientsäkerheten för beteendeanalystiska interventioner. För att bli certifierad beteendeanalytiker (BCBA) krävs en master i beteendeanalys, pedagogik eller psykologi samt godkänd kurssekvens på en akrediterad utbildning inom beteendeanalys samt 1500 timmars beteendeanalytiskt arbete under handledning av en BCBA. När man gått kursen behöver man också klara ett examinationsprov. I Sverige finns 16 certifierade beteendeanalytiker. Vill du hitta en svensk BCBA, gå till BACB:s sökfunktion och välj Sweden under International innan du söker. Vår logoped Oscar Strömberg är BCBA.