CBA Centrum för Beteendeanalys kan hjälpa dig att öka individers livskvalitet och lärande oavsett funktionsvariation. Vi riktar oss till föräldrar, pedagoger, habiliteringspersonal, organisationer och privatpersoner. Vi kan t.ex. hjälpa dig om ett barn ägnar sig åt problembeteenden, det är svårt att lära ett barn någonting, eller om du behöver stöd att utvecklas i något område i livet. Vi utgår från tillämpad beteendeanalys (TBA) och har både logoped- och psykologkompetens. Läs mer om våra konsulter här.

”Samarbetet med CBA har fungerat väldigt bra. Lyhört och lösningsorienterat med individens bästa i fokus.”

Förälder

”Mycket fint och lyhört samarbete. Anpassar sig efter verksamhetens utmaningar”

Bitr. rektor på en grundskola

Våra tjänster:

Vi handleder och utbildar både på plats och på distans. Vid intresse, maila gärna och beskriv ditt behov!