• Välkommen till CBA!


CBA – Ökad livskvalitet oavsett funktionsvariation. Författare till Barn med autism – En handledarguide för grundläggande färdighetsträning. Här kan du få stöd kring färdighetsträning och problembeteenden utifrån tillämpad beteendeanalys (TBA). Vi riktar oss både till föräldrar och professionella.

Kunder i urval

Vår insta