Litteratur

Tobias Rasmussen på CBA har skrivit ett kapitel i boken Vänskap, skola, familjeliv: Anpassningar och färdigheter för barn med autism. Boken riktar sig till föräldrar till barn 6-9 åt med autism. Läs mer här.

Material

Här kan du hitta material både för föräldrar och professionella för insatser baserade på TBA. Alla är fria att användas efter behov.

En handbok för hur föräldrar kan stödja personer med autism genom annorlunda situationer, som t.ex. coronapandemin.

En blankett med instruktioner för hur du kan använda barnstyrd lek för att stärka din relation med ett barn.

Ett arbetsblad för att skapa en egen övning i exempelvis ett EIBI-program

Ett arbetsblad för att skapa en egen matrisövning i exempelvis ett EIBI-program. Matrisövningar görs för att bygga kombinationer av färdigheter, t.ex. öva på att beskriva färg + objekt.

Ett veckoschema att skriva ut för att använda som stöd till personer med t.ex. NPF eller intellektuell funktionsnedsättning

Ett flödesschema för hur insatser för problembeteende bör prioriteras i ett inlärningsprogram. Främst för professionella!

En instruktion för problembeteende kring strategin att först minimera krav och sedan gradvis återintroducera dem. Främst för proffesionella!