Litteratur

Tobias och Oscar på CBA har tillsammans skrivit boken Barn med autism – En handledarguide för grundläggande färdighetsträning. Den riktar sig till dem som handleder pedagoger eller föräldrar kring barn med autism. Boken är nu publicerad och finns att beställa bland annat på Studentlitteratur. Letar du efter bokens formulär finns de under fliken ”boken barn med autism”

Framsida för boken Barn med autism

Tobias Rasmussen på CBA har skrivit ett kapitel i boken Vänskap, skola, familjeliv: Anpassningar och färdigheter för barn med autism. Boken riktar sig till föräldrar till barn 6-9 år med autism. Läs mer här.

Material

Här kan du hitta material både för föräldrar och professionella för insatser baserade på TBA. Alla är fria att användas efter behov.

En handbok för hur föräldrar kan stödja personer med autism genom annorlunda situationer, som t.ex. coronapandemin.

En blankett med instruktioner för hur du kan använda barnstyrd tid för att stärka din relation med ett barn.

Ett veckoschema att skriva ut för att använda som stöd till personer med t.ex. NPF eller intellektuell funktionsnedsättning, eller som av andra skäl behöver extra tydlighet.

Ett flödesschema för hur insatser för problembeteende bör prioriteras i ett inlärningsprogram. Främst för professionella!

En instruktion för problembeteende kring strategin att först minimera krav och sedan gradvis återintroducera dem. Främst för professionella!

Fokusskiftesövning

Ett youtubeklipp med en guidad övning i fokusskifte. Att öva på att skifta fokus är vanligt i olika typer av beteendeterapi och är en viktig färdighet för att öka chansen att agera ändamålsenligt i olika situationer.