Föräldrautbildning Barn med autism

I vår ger vi en onlineutbildning utifrån boken Barn med autism (Rasmussen, Strömberg, 2022). Utbildningen riktar sig till dig som är förälder till ett litet barn (0–6 år) med autism.

Kursen ger dig möjlighet att komma i gång med färdighetsträning med ditt barn kring färdigheter som till exempel att begära, benämna och imitation. Utbildningen består av tre tillfällen á 1,5 timmar där du som förälder jobbar med ditt barn mellan träffarna. Under träffarna får du möjlighet att beskriva och få stöd kring ditt barn.

Utbildningen ger grundläggande konkret kunskap kring tillämpad beteendeanalys (TBA) och möjlighet att träffa andra autismföräldrar.

DATUM OCH TID

8 mars 2023 18:00 – 19:30
22 mars 2023 18:00 – 19:30
5 april 2023 18:00 – 19:30

PRIS

3300kr inkl. moms. I priset ingår ett ex av boken Barn med autism som skickas till adressen du uppger.

ANMÄLAN

Kursen ges under förutsättning att vi får in tillräckligt många anmälningar. Anmälan sker senast den 19 februari genom detta formulär: https://forms.gle/CM6QGcsumBMpeGJt5

Framsida för boken Barn med autism

Supervision regarding children with autism

We at CBA receive many requests regarding support for children with autism. The service we provide is supervision for parents and educators. This means that we often train a little with the children to show how to practice skills. However, we do not offer the service of training with your child many hours per week. In other words, we focus on helping you to set up programs and to supervise those who meet the child on a daily basis. In this way, you can get training time with the child at a lower cost and in the child's natural environment.