Parent support and training

We offer parental support to you who need help with a child's problem behaviors, excessive fear, anxiety or other types of difficulties.

Föräldrastödet kan bestå i att du som viktig vuxen får samtala om det som är svårt. Vi hjälper också gärna till genom att vara med och coacha i de situationer som ofta blir svåra. Denna typ av direkt stöd är ofta väldigt effektivt. Vi startat alltid med ett samtal utan barnet med för att ringa in vilket stöd som behövs. Contact us for information about how we can help you!

We offer parental support for children from 2 years and up
en_USEnglish
Scroll to Top