Handledning

Om ni behöver stöd kring bemötande av barn eller hjälp att lära ut färdigheter erbjuder vi effektiv handledning. Vi handleder både föräldrar och pedagoger inom tidiga intensiva insatser (EIBI), färdighetsträning och hantering av problembeteende. Vi handleder både indirekt (prata om hur man kan göra) och direkt (coaching i faktiska situationer). Vi växlar ofta mellan indirekt och direkt handledning. Vi strävar efter att handledningen så ofta som möjligt ska leda till praktiska strategier som fungerar.