Diagnosen autismspektrumtillstånd ges till barn som har stora svårigheter med kommunikation och samspel. Du kan läsa mer om detta under fliken Förälder till barn med autism. De insatser för att stödja barn med autism med störst forskningsstöd är beteendeanalytiska insaster (TBA). CBA kan erbjuda handledning till vuxna kring barnet som vill erbjuda sitt barn anpassningar och färdighetsträning. Det kan röra sig om båda enskilda insatser för specifika problem och hela program för färdighetsträning med övningar inom kommunikation, samspel, språk, motorik och ADL. Handledningen sker oftast med barnet närvarande genom att handledaren visar hur en övning går till och att barnets viktiga vuxna sedan får öva med barnet under coachning.

EIBI – en pedagogik med många namn

Insatserna har alltid fokus på att lära barnet färdigheter, på det viset går insatserna att kallas för en speciell typ av pedagogik. Insatserna kan kallas olika saker: Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), intensiv beteendeträning (IBT), mångsidiga intensiva insatser (MII). Ibland kallas insatserna för en typ av terapi, men det är missvisande. Insatserna bygger alltid på forskningsfältet tillämpad beteendeanalys.

Målet med EIBI

Fokus för insatser bör alltid ha fokus på att öka självständighet och livskvalitet. Syftet med stöder är att din barn ska må så bra som möjligt och kunna göra så mycket som möjligt i sitt liv. Det viktigaste är ofta att lära barnet att kommunicera och olika sätt att samspela. En viktig del i att bli så självständig som möjligt är att kunna berätta vad man tycker och känner, vilket ofta är svårt för barn med autism.

Det finns ett stort forskningsstöd för tillämpad beteendeanalys, som på engelska kallas Applied Behavior Analysis (ABA). Här kan du att läsa mer om tillämpad beteendeanalys. Kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa dig kring tidiga insatser.