Hantering och förebyggande av beteendeproblem

Beteendeproblem är beteenden som är farliga eller leder till negativ utveckling för någon, exempelvis självskadande, slåss eller att skrika. Det går att förstå beteendeproblem utifrån vad som händer före och efter beteendet. Vi kan hjälpa till att göra en analys av vad som skapar problembeteendet. Med hjälp av den analysen går det att förändra miljön för att minimera beteendeproblem.

Detta kan ske i form av handledningföräldrastöd eller som en skolinsats. Vi kan också utbilda i generella strategier för att minska risken för problembeteenden i exempelvis en skolklass.