Tidiga insatser för små barn med autism

Diagnosen autismspektrumtillstånd ges till barn som har stora svårigheter med kommunikation och samspel. De insatser för att stödja barn med autism med störst forskningsstöd är beteendeanalytiska insatster. CBA kan erbjuda handledning till vuxna kring barnet som vill erbjuda sitt barn anpassningar och färdighetsträning. Det kan röra sig om båda enskilda insatser för specifika problem och hela program för färdighetsträning med övningar inom kommunikation, samspel, språk, motorik och ADL. Handledningen sker oftast med barnet närvara genom att handledaren visar hur en övning går till och att barnets viktiga vuxna sedan får öva med barnet under coachning.