Vi kan hjälpa dig att öka individers livskvalitet och lärande oavsett funktionsvariation. Vi riktar oss till föräldrar, pedagoger, habiliteringspesronal, organisationer och privatpersoner. Vi kan t.ex. hjälpa dig om ett barn ägnar sig åt problembeteenden, det är svårt att lära ett barn någonting, eller om du behöver stöd att utvecklas i något område i livet. Vi utgår från tillämpad beteendeanalys (TBA) och har både logoped- och psykologkompetens.

Våra tjänster:

Vi handleder och utbildar både på plats och på distans. Vid intresse, maila gärna och beskriv ditt behov!