Lärande sker alltid i ett sammanhang, och vi lär oss saker hela tiden i de situationer vi vistas i. I olika miljöer har vi olika beteenden som är viktiga. Vi förväntas exempelvis göra olika saker i hemmet, på jobbet och i skolan. Vi kan med forsknings hjälp stödja er att utforma miljöer för att underlätta lärande. T.ex. har vi kunskap om hur klassrum kan utformas och hur man gör funktionella analyser kring beteenden i olika miljöer. Hör av er om ni vill ha stöd kring detta!