Barn kan ibland ha svårt att lära sig viktiga färdigheter. Viktiga färdigheter kan vara t.ex. att kommunicera sina behov, sysselsätta sig, gå på toa eller att säga ifrån. Barn som har stora svårigheter får ibland någon diagnos. Oavsett om ett barn fått diagnos eller inte går det att träna på viktiga färdigheter. Vi kan hjälpa dig genom att coacha er vuxna hur ni kan öva på viktiga färdigheter med barnet.