Skolpsykologtjänster

Vi kan bidra med skolpsykologkompetens till elevhälsan (EHT). Vi prioriterar framförallt fokusera på förebyggande och främjande arbete. För en så effektiv elevhälsa som möjligt bidrar alla elevhälsans professioner med kompetens på alla nivåer. På gruppnivå med ledning och stimulans, på individnivå kring extra anpassningar samt särskilt stöd. Psykologi och forskning om beteenden kan informera alla dessa nivåer för att skapa en så inkluderande skola som möjligt.

Vi handleder gärna pedagoger och övrig personal kring olika utmaningar, t.ex. studiero, eller ökad inlärning i klassrummet. Kontakta oss för information eller offert!

sv_SESwedish
Skrolla till toppen