- A guide to supervision of basic skills training, work sheets

"Children with autism" är en bok om färdighetsträning riktad främst till handledare, till exempel psykologer, logopeder och specialpedagoger. Den kan också vara användbar för pedagoger och föräldrar. Nedan hittar du arbetsblad som hör till boken, inkluderande översikt av alla övningar i boken (flödesschemat), de tre relationsbyggande strategierna och arbetsblad för att planera träningen. Information kring hur arbetsbladen används finns i boken "Children with autism". Vi kommer att lägga till fler av övningarna löpande!

Framsida för boken Barn med autism

Work sheets for ”Children with autism”

Below is an instruction how to fill in your own exercise directly on the computer (in Swedish)!

Introduction to the book (in Swedish)

A half-hour webinar from November 10th that introduces the purpose and structure of the book:

Click here to download the Powerpoint as a PDF