– En handledarguide för grundläggande färdighetsträning, arbetsmaterial

Barn med autism är en bok om färdighetsträning riktad främst till handledare, till exempel psykologer, logopeder och specialpedagoger. Den kan också vara användbar för pedagoger och föräldrar. Nedan hittar du arbetsblad som hör till boken, inkluderande översikt av alla övningar i boken (flödesschemat), de tre relationsbyggande strategierna och arbetsblad för att planera träningen. Information kring hur arbetsbladen används finns i boken Barn med autism. Vi kommer att lägga till fler av övningarna löpande!

Framsida för boken Barn med autism

Arbetsblad till ”Barn med autism”

Nedan ser du en instruktion hur du fyller i egen övning direkt på datorn!

Introduktion till boken

En halvtimmas webbinarium från den 10 november som introducerar bokens syfte och upplägg:

Tryck här för att ladda ner presentationsbilderna som PDF